เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

「สรุป」ประวัติศาสตร์ : pt.1

234

4013

0

ข้อมูล

Mon dieu

Mon dieu

-การนับศักราช
-วิธีการทางประวัติศาสตร์
-หลักฐานทางประวัติศาสตร์
-คนไทยมาจากไหน
-อาณาจักรโบราณ
-สุโขทัย
-อยุธยา
-ธนบุรี
-รัตนโกสินทร์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News