เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Genetic

38

1043

0

ข้อมูล

fp:-)

fp:-)

สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา เรื่องพันธุศาสตร์(อันนี้มีแค่บางเรื่องนะค้า) : ส่วนขยายเมนเดล, เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ, วิวัฒนาการ, พันธุศาสตร์ประชากร หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ :-)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้