เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

-ปลายภาค-สรุประบบย่อยอาหาร🍔

47

562

1

ข้อมูล

พัดลมบินได้📔

พัดลมบินได้📔

คำว่า “เอนไซม์” บางหน้าอาจจะเขียนผิดนะคะ

ความคิดเห็น

n.
n.

ตรงข้อ6ต้องเป็นลำไส้ใหญ่รึป่าวเอ่ย

แชร์โน้ตนี้