มัธยมปลาย
พัดลมบินได้📔

พัดลมบินได้📔

เพศ
หญิง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ช่วงนี้ว่างและเหงามาก
ประเทศไทย so hot!!🥵🥵

โน้ต

จำนวนโน๊ต
3
จำนวนไลค์
160

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

-ปลายภาค-สรุประบบย่อยอาหาร🍔 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

-ปลายภาค-สรุประ...

พัดลมบินได้📔
67
1
-ปลายภาค-โน้มน้าวใจ&ชวนเชื่อ❤️ ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

-ปลายภาค-โน้มน้...

พัดลมบินได้📔
25
2
-ปลายภาค-สรุปนัยน์ตา👁 ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

-ปลายภาค-สรุปนั...

พัดลมบินได้📔
68
0