เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปภาษาไทย ม.3

122

3011

1

ข้อมูล

GAMpnr

GAMpnr

ภาษาไทย ม.3 เทอม2 [หลักภาษา]
🔰หัวข้อหลัก🔰
- การวิจารณ์และการลำดับความเป็นไปของเรื่อง
- การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
- การเขียนแสดงความคิดเห็นและการเขียนโต้แย้ง
- การเขียนโครงงาน
- ประโยคซับซ้อน
- การพูดอภิปราย
ลายมืออาจจะอ่านยากไปหน่อยนะคะ ถ้าสงสัยตรงไหนสามารถถามได้เลยค่ะ

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้