เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[O-net m3] คำบาลี-สันสกฤต

89

781

0

ข้อมูล

Chtkbaeyyy

Chtkbaeyyy

นี่เป็นเนื้อหาวิธีการจำของ คำบาลีสันสกฤตนะคะ ออกโอเน็ตแล้วแต่ปีค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้