เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ระบบในร่างกายเนื้อหาม.2

23

674

0

ข้อมูล

_imdae

_imdae

มีสรุปเรื่อง ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร และ ระบบหายใจนะคะ
.
เคยทำสรุปไว้ก่อนสอบ
เนื้อหาครอบคลุมเท่าที่เคยเรียนมานะคะ
หากมีข้อผิดพลาด
สามารถแย้งได้นะคะ
สู้ๆนะคะสำหรับคนที่กำลังจะสอบ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้