เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การแปลงทางเรขาคณิต

21

754

0

ข้อมูล

viewwy

viewwy

มี3 แบบเด้อ 1.การเลื่อนขนาน 2.การสะท้อน 3.การหมุน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News