เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กฎหมาย ม.4-6 (สรุป)

609

12460

0

ข้อมูล

Prinz.pong

Prinz.pong

❇️สรุปเนื้อหากฎหมายแบบอ่านเร่งด่วนครับ❇️
🔴ความหมายของกฎหมาย
🔴ลักษณะของกฎหมาย
🔴ระบบของกฎหมาย
🔴ประเภทของกฎหมาย
🔴ลำดับศักดิ์กฎหมายไทย
🔵กฎหมายในชีวิตประจำวัน
🔵กฎหมายเพ่ง
🔵กฎหมายครอบครัวมรดก
🔵กฎหมายนิติกรรม
🔵กฎหมายอาญา
🔵กระบวนการยุติธรรม(ทางเพ่ง, อาญา)
⚫️กฎหมายปกครอง
⚫️กฎหมายรับราชการทหาร
⚫️กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
⚫️กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
⚫️กฎหมายแรงงาน
⚫️กฎหมายภาษีอากร

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News