เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เลขออกซิเดชัน ม.ปลาย

52

1130

0

ข้อมูล

CHA EM

CHA EM

เลขออกซิเดชันออกเยอะมากๆๆๆๆ ม.ปลาย
จุดสำคัญที่มักออกข้อสอบ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News