เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปดาราศาสตร์ ม.4

402

10834

0

ข้อมูล

CNDP💛

CNDP💛

สรุปดาราศาสตร์ม.4เทอม1
เนื้อหาตามนี้เลยยย
-โครงสร้างโลก
-โลกและการเปลี่ยนแปลง
-การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
-ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
-แผ่นดินไหว
-ภูเขาไฟ

ถ้าผิดพลาดตรงไหนคอมเม้นบอกไว้ได้เลยค่า💘

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News