เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

⛅ทวีปยุโรป🌍 ม.๒🌌

67

782

0

ข้อมูล

𝘱𝘳𝘸𝘹

𝘱𝘳𝘸𝘹

🌄ลักษณะทั่วไป
🌅ภูมิลักษณ์
🌇ภูมิอากาศ
💛ทวีปยุโรปเยอะมากๆเลย สู้ๆนะคะ😊

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้