เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สมบัติคลื่น

69

1834

0

ข้อมูล

Bob's your uncle.

Bob's your uncle.

-ความสัมพันธ์คลื่น
-สมการคลื่น
-กฎการสะท้อน
-ดัชนีหักเหของเเสง
-กฎของสเนลล์
-การสะท้อนกลับหมด
-ลึกจริงลึกปรากฎ
-สลิตเดี่ยว
-สลิตคู่

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้