มัธยมปลาย
Bob's your uncle.

Bob's your uncle.

*dek63
&*$($?','8#((@(!
**IG: imes_study⛦
Disappointment is the nurse of wisdom.🦄🦄

โน้ต

จำนวนโน๊ต
20
จำนวนไลค์
665

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

SHM ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

SHM

Bob's your uncle.
43
0
Tense ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

Tense

Bob's your uncle.
53
0
สมบัติคลื่น ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

สมบัติคลื่น

Bob's your uncle.
75
0
ตรรกศาสตร์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

ตรรกศาสตร์

Bob's your uncle.
78
0
การย่อยอาหาร ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การย่อยอาหาร ม.4

Bob's your uncle.
74
0