เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Chemistry M.Ton(ยังไม่จบ)

60

968

0

ข้อมูล

เก้าอี้

เก้าอี้

สรุปเนื้อหาเคมีม.ต้น

-อุณหภูมิ
-การจำแนกสาร
-โครงสร้างอะตอม
- การแยกสาร (3/6/18)

- ...

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้