เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กราฟ ม.3

47

827

0

ข้อมูล

CHXIPS

CHXIPS

ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะคะ😎

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้