เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ประวัติ ม.3 | บทที่ 3

182

2840

0

ข้อมูล

nmymin

nmymin

อันนี้เป็นสมุดเล่มเล็กที่เราทำส่งอาจารย์นะคะ เนื้อหาบางส่วนในเลคเชอร์เรานำสรุปมาจากใน clear และในหนังสือนะคะ🐰

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้