มหาวิทยาลัย
Jamtuan yi-en

Jamtuan yi-en

เพศ
หญิง
จังหวัด
จังหวัดอุดรธานี

โน้ต

จำนวนโน๊ต
23
จำนวนไลค์
3545

Q&A

จำนวนคำตอบ
8
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

ฟิสิกส์:ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

ฟิสิกส์:ไฟฟ้าแล...

Jamtuan yi-en
2
0
ความเป็นครูมืออาชีพ ปก
  • มหาวิทยาลัย
  • แผนการเรียน

ความเป็นครูมืออ...

Jamtuan yi-en
47
0
ศัพท์ในชีวิตประจำวัน ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

ศัพท์ในชีวิตประ...

Jamtuan yi-en
46
0
เนื้อเยื่อ ประสาท เม็ดเลือดขาว ปก
  • มหาวิทยาลัย
  • ชีววิทยา

เนื้อเยื่อ ประส...

Jamtuan yi-en
55
0
จลนศาสตร์ ปก
  • มหาวิทยาลัย
  • เคมี

จลนศาสตร์

Jamtuan yi-en
124
2