มัธยมปลาย
pphawrnn

pphawrnn

・῾ ᵎ 🖐🏻 hello 𓂋 🧀𖥉 🍯·˚

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
694

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ความสัมพันธ์&ฟังก์ชัน ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

ความสัมพันธ์&ฟั...

pphawrnn
20
0
เรขาคณิตวิเคราะห์ & ภาคตัดกรวย ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

เรขาคณิตวิเคราะ...

pphawrnn
48
0
สรุปคณิตศาสตร์ ม.4 “ทฤษฎีจำนวน” ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

สรุปคณิตศาสตร์ ...

pphawrnn
41
0
สรุปคณิตศาสตร์ ม.4 “จำนวนจริง” ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

สรุปคณิตศาสตร์ ...

pphawrnn
159
0
สรุปคณิตศาสตร์ ม.4 “ตรรกศาสตร์“ ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

สรุปคณิตศาสตร์ ...

pphawrnn
186
0