เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สูตรทางคณิต

57

474

0

ข้อมูล

พัสวี

พัสวี

สูตร
ในการหาพื้นที่ และ ปริมาตร

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้