คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ คณิตศาสตร์ ม.3 ค่ะ 🙏🙏🙏

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คำชี้แจง : ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 1. ปริซึมฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง 4 หน่วย ความยาว 7 หน่วย ความสูง 12 หน่วย จงหา ปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมนี้ ก. 48 ลูกบาศก์หน่วย ข. 336 ลูกบาศก์หน่วย ค. 132 ลูกบาศก์หน่วย ง. 84 ลูกบาศก์หน่วย 2. กล่องทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสใบหนึ่งมีปริมาตร 343 ลูกบาศก์เมตร กล่อง ใบนี้มีความยาวด้านละเท่าไร ก. 9 เมตร ข. 7 เมตร ค. 5 เมตร ง. 2 เมตร 3. จงคำนวณหาพื้นที่ผิวของปริซึมที่กำหนดให้ 10 ก. 636 ตารางหน่วย ข. 616 ตารางหน่วย ค. 208 ตารางหน่วย ง. 696 ตารางหน่วย
PromotionBanner

คำตอบ

อยากให้คุณลองทำเองก่อน เราเห็นคุณโพสไว้หลายอันเลย ลองฝึกทำดูนะครับ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉