เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Sci ศัพท์พันธุกรรมM.3

86

983

0

ข้อมูล

MUIF2

MUIF2

ศัพท์วิทยาศาสตร์เบื้องต้นภาษาอังกฤษของกลางภาคเทอม1 เกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมและชีวภาพใน ม.3 ครูมักจะออกข้อสอบบ่อยๆ อาจมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น