เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[math] อ่านสอบ (อัพเรื่อยๆ)

252

3850

1

ข้อมูล

Jomkrt

Jomkrt

Update 29/03/16
รวมเนื้อหาทั้งหมดที่ออกข้อสอบ (อัพเดทเรื่อยๆ)
- เซต
- ตรรกศาสตร์
- สัจนิรันดร์
- การอ้างเหตุผล (For All / For some)
- จำนวนจริง
- ค่าสัมบูรณ์
- อสมการ
- ห.ร.ม. / ค.ร.น.
- ทฤษฎีบทเศษเหลือ

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้