เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาอังกฤษ ม3

125

1357

1

ข้อมูล

Korn

Korn

ลายมือเละนิดนึง

ความคิดเห็น

Korn
Author

ตัวย่อ tense ต่างๆ

PS =Present Simple
PaS = Past Simple
FT = Future simple Tense
PP = Present Perfect

แชร์โน้ตนี้