เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ประวัติศาสตร์ ม.ต้น

280

5865

0

ข้อมูล

∞

เนื้อหา (เกี่ยวกับรัตนโกสินทร์อย่างเดียวเลย)(เผื่อเนื้อหาไม่ตรงกับที่อยากอ่าน)
- พระราชกรณียกิจของกษัตริย์ 9 พระองค์
- การเมืองการปกครองสมัยปฏิรูปบ้านเมือง
- การปฏิรูป ร.5
- ผลการปฏิรูป
- การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
- ผลกระทบ
- พัฒนาการระบอบประชาธิปไตย
- 14 ต.ค./6ต.ค./พฤษภาทมิฬ
- พัฒนาการเศรษฐกิจ
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 11 ฉบับ
- การเผยแพร่ศาสนาคริสต์
- สังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News