เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Ethics

12

214

0

ข้อมูล

Pang

Pang

Ethics
- general theory
- ethical egoism
- Thomas Hobbes
- Ayn Rand
- criticism
- normative ethics
- modifications

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News