เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

TU101 : โลก อาเซียน ไทย

315

11023

1

ข้อมูล

Fa.iry

Fa.iry

🌏📚 TU101 โลก อาเซียน ไทย
วิชาบังคับเลือกปี 1 มธ. เซคอาจารย์อดิศร (เนื้อหาปี 62)

-National security & Human security
-United Nation/EU/WTO/IMF
-Rohingyas ชาวโรฮิงยา
-Populism ประชานิยมและประชานิยมในละตินอเมริกา
-Dictatorship ระบอบเผด็จการ
-Multiculturalism พหุวัฒนธรรม
-China’s soft power
-ประวัติศาสตร์ร่วมใน SEA และประวัติศาสตร์บาดแผล
-ภาพรวมเศรษฐกิจการเมืองไทย

จะจบปี 1 แล้วว จดโน้ตไว้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร5555

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

อยากทราบว่าอันนี้คือเป็นรวมของปีนึงเลยรึเปล่าคะ;—;

News