เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

TU107 : ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา

66

1066

0

ข้อมูล

Fa.iry

Fa.iry

📧📊 TU107 : ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
-Digital Evolution
-Digital Literacy
-Cyber bully/Cyber harassment
-Digital Platform(Digital Law)
-Data Science Process
-AI
-Digital Warfare
-Digital Government

ปล.ตั้งแต่ #week8 เปลี่ยนเป็นเรียนออนไลน์ ไม่ได้จดครบทุกหัวข้อ ไปดูเพิ่มเติมได้ใน youtube : Course TU107 สรุปมาจากในคลิป หน้าหลังๆก็จะแปะสไลด์เยอะหน่อยเพราะขี้เกียจแล้ว55555

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News