เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

245

3261

2

ข้อมูล

Putterths

Putterths

เคมี ม.ปลาย เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
อ้างอิงจาก หนังสือ เคมี ม.ปลาย เล่ม 2 (สสวท.)
หนังสือคอร์ส ม.4 เทอม 2 เรื่องแก๊ส ของแข็ง ของเหลว (เคมี อ.อุ๊) และหนังสือคอร์ส entrance เล่ม 2 (เคมี อ.อุ๊)

ความคิดเห็น

natcha natchara nay
natcha natchara nay

เข้ามากขึ้นเลย

natcha natchara nay
natcha natchara nay

*ใจ

News