มหาวิทยาลัย
imyourreal

imyourreal

เพศ
หญิง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
𝙞𝙜: 𝙞𝙢𝙮𝙤𝙪𝙧𝙧𝙚𝙖𝙡
𝙡𝙞𝙣𝙠 𝙛𝙤𝙧 𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙡𝙚𝙘𝙩𝙪𝙧𝙚 :👇🏻
https://linktr.ee/imyourreal.official

โน้ต

จำนวนโน๊ต
43
จำนวนไลค์
4484

Q&A

จำนวนคำตอบ
17
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
2

สมุดโน้ตสาธารณะs

ประชากรศาสตร์ & ระบบนิเวศ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

ประชากรศาสตร์ &...

imyourreal
183
0
Basic Korean ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอื่นๆ

Basic Korean ภา...

imyourreal
500
3
อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi) ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

อาณาจักรฟังไจ (...

imyourreal
132
0
English (Strategic Structure) ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

English (Strate...

imyourreal
145
0
อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

อาณาจักรสัตว์ (...

imyourreal
203
0