เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

1428

23080

4

ข้อมูล

bellmcp

bellmcp

แผนภาพสรุปเนื้อหาวิชา ความรู้ทั่วไปเคมี / วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง น้ำมันปิโตรเลียมและเชื้อเพลงซากดึกดำบรรพ์ เหมาะสำหรับเด็ก ม.ปลาย และผู้ที่สนใจ

อ่านเอง สรุปเอง วาดรูปประกอบเอง
แคปไว้อ่านได้ตามสบายครับ
แหล่งอ้างอิง : หนังสือ สสวท. เคมี (วิทยาศาตร์พื้นฐาน) ม.4-6 , ชีทที่เรียนพิเศษ

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณคะ ☺

ผู้เยี่ยมชม

ทำสวยมากครับ

air
air

แต้งมักนะงับบ

บุบผา_วรา
บุบผา_วรา

เชื้อเพลิงทางเลือกมีอะไรบ้างคะ

News