เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

- ฟิสิกส์ - งาน & พลังงาน ม.3

20

466

0

ข้อมูล

Jxn_p1

Jxn_p1

มัธยมต้น 3

สูตรการหางาน&พลังงานและเรื่องสมดุลความร้อน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News