เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปสูตรกลศาสตร์ทั้งหมด เข้าTU/Mwit

743

9985

0

ข้อมูล

mook_shortnote🍦

mook_shortnote🍦

มัธยมต้น 3

•คำอุปสรรค
•กฎของนิวตัน
•การเคลื่อนที่
~การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
~การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
~การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
~การเคลื่อนที่แบบวงกลม
•แรง
~แรงโน้มถ่วง
~แรงดึงดูดระหว่างมวล
~แรงพยุง
~แรงเสียดทาน
•งานและพลังงาน
•โมเมนตัม
•เครื่องกล
~คาน
~รอก
~ล้อและเพลา
~พื้นเอียง
~ลิ่ม
~สกรูว
•ลิฟต์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News