เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค] แรงและการเคลื่อนที่

289

2616

2

ข้อมูล

namwan

namwan

มัธยมต้น 2

ม.1-3เลยนะค้า ตั้งใจทำให้เลยนะคะ แล้วอย่าลืมตั้งใจสอบกันด้วยน๊าค้า

ความคิดเห็น

Kwang

เข้าใจง่ายดี

แชร์โน้ตนี้