เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค] แรงและการเคลื่อนที่

513

5529

2

ข้อมูล

namwan

namwan

มัธยมต้น 2

ม.1-3เลยนะค้า ตั้งใจทำให้เลยนะคะ แล้วอย่าลืมตั้งใจสอบกันด้วยน๊าค้า

ความคิดเห็น

Kwang
Kwang

เข้าใจง่ายดี

namwan
Author namwan

ขอบคุณค้า

News