เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทย์ ม.5 การแปรสันฐานของแผ่นธรณี

3

143

0

ข้อมูล

ณัฏฐ์ธาวันร์ แซ่ย่อง

ณัฏฐ์ธาวันร์ แซ่ย่อง

มัธยมปลาย All

✌🏻✌🏻

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News