เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Adult ; การใส่ท่อระบายทรวงอก

58

916

0

ข้อมูล

Sparrowstudyy

Sparrowstudyy

🌱 ความหมาย
🌱 ข้อบ่งชี้ในการใส่
🌱 การต่อแบบ 1 ขวด
🌱 การต่อแบบ 2 ขวด
🌱 การต่อแบบ 3 ขวด
🌱 ICD Care
🙏🏻✨ ผิดพลาดประการใด ขออภัยนะคะ 🥺

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News