เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การพยาบาลผู้ใหญ่ 1

490

10379

0

ข้อมูล

dex.nurse

dex.nurse

ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย
1. Acute Critical Chronic illness
2. Fatigue and Dyspnea
3. การจัดการความปวด
4. Rhabdomyolysis and Leptospirosis
5. การพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัด
6. การพยาบาลความดันโลหิตสูง
7. การพยาบาล Infective endocarditis
8. การพยาบาล Cardiac surgery
9. การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ Cardiac rehabilitation
10. การพยาบาลระบบ GI
11. Pneumothorax and Hemothorax
12. AKI and CKD
13. การพยาบาลระบบทางเดินปัสสาวะ
14. Cushing’s syndrome
15. DM

หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News