เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การพยาบาลผู้ใหญ่ 2

285

3880

0

ข้อมูล

PPPPPPANN

PPPPPPANN

ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย
1. การพยาบาล AIDs
2. การพยาบาล SLE
3. การพยาบาลระบบ Hemato
4. การพยาบาลระบบ Neuro
5. การพยาบาล Infectious neurologic
6. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง Carcinoma
7. การพยาบาล End stage of CA
8. การพยาบาลระบบกระดูก
9. Hemodynamic monitoring
10. การพยาบาลระบบสืบพันธุ์

หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News