แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย

Anatomy มีประโยชน์หรือนำไปใช้ นำไปประยุกต์กับวิชาชีพพยาบาลอย่างไรบ้าง

anatomy

คำตอบ

เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ มีทั้งการศึกษาผ่านกล้องจุลทรรศน์และศึกษาด้วยตาเปล่า สามารถนำไปประยุกต์ในเรื่องการวินิจฉัยโรค,ให้เข้าใจในการทำงานของระบบร่างกายมากขึ้น มีความจำเป็นต่อแพทย์ทุกแขนง โดยเฉพาะศัลยแพทย์และรังสีวิทยาค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณมากค่ะ🙏🏻🙏🏻

ViewBen

อนาโตมี่สำคัญกับการเรียนวิชาอื่นๆที่จำเป็นต่อการแพทย์มากค่ะ ใช้เป็นวิชาพื้นฐานที่จะเรียนต่อค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?