เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ประวัติศาสตร์-เวลา ม.1

26

226

0

ข้อมูล

Guest

Guest

มัธยมต้น 1

มีการใช้ภาษาญี่ปุ่น(ที่เป็นตัวอ่านอังกฤษ)
นะคะ ตรงหัวข้อ คือ ประวัติ-เวลา
peji=หน้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น