เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การพยาบาลจิตเวช

426

8948

3

ข้อมูล

dex.nurse

dex.nurse

สิ่งสำคัญคือพยาบาลจิตเวชควรมี self-awareness (การตระหนักรู้ในตนเอง) ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย
1. Therapeutic relationship การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
2. บทบาทพยาบาลจิตเวช
3. แนวคิด ทฤษฎีทางจิตเวช
4. สิทธิผู้ป่วย
5. Nursing process
6. Counseling
7. Group therapy
8. Family therapy
9. Behavior therapy
10. Environment therapy
11. ยาทางจิตเวช
12. การรักษาด้วยไฟฟ้า ECT
13. ความเครียด
14. Anxiety
15. Schizophrenia
16. Sexual disorder
17. Delirium and Dementia
18. พรบ.สุขภาพจิต
19. การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด
20. Anger

หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

PromotionBanner

ความคิดเห็น

Guest
Guest

ดีมากค่ะ

Guest
Guest

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลดมั้ยคะ อยากไฮไลท์มากเลยค่ะ 🥺

ผู้เยี่ยมชม

ขอไฟล์ได้มั้ยคะ สรุปดีมากเลย🥲🖤

News