แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย

Desmosome และ Gap junction มีความสำคัญอย่างไรกับกล้าเนื้อหัวใจ

ทฤษฎี
PromotionBanner

คำตอบ

Cardiac muscle cells are rectangular shaped cells connected by regions called intercalated discs. Intercalated discs contain gap junctions and desmosomes. The gap junctions, which are protein-lined tunnels, allow direct transmission of the depolarizing current from cell to cell, across the chambers of the heart, so that the cells contract in unison. Because of the way these gap junctions function, the cardiac muscle cells are said to be electrically coupled. The desmosomes hold the cardiac muscle cells together during contraction, induced by the sliding of the cardiac myofibrils. Sliding is regulated by the intracellular concentration of calcium ions released by the sarcoplasmic reticulum

ผู้เยี่ยมชม

มีอธิบายละเอียดกว่านี้ไหมคะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉