เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พลังงาน ม.ต้น✨🌸

10

92

0

ข้อมูล

bjn_ly

bjn_ly

มัธยมต้น All

Studygram : stotastudy
💗พลังงาน
-งาน
-กำลัง
-พลังงาน
-กฎการอนุรักษ์พลังงาน
-การเปลี่ยนแปลงและถ่ายโอนพลังงาน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News