เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] สงครามโลกครั้งที่ 2, สงครามเย็น, องค์กร ม.3 เทอม2

126

1717

0

ข้อมูล

ᴊᴀᴇᴊᴀᴇsᴛᴜᴅʏ ♡︎。🌸

ᴊᴀᴇᴊᴀᴇsᴛᴜᴅʏ ♡︎。🌸

มัธยมต้น 3

เนื้อหาที่สรุปเป็นเนื้อหาที่ใช้สำหรับสอบเป็นส่วนมากและสรุปตามความเข้าใจผู้เขียน ดังนั้นอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ครบหรือเข้าใจได้ยาก ต้องขออภัยด้วยนะคะ🧤

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News