เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] ประวัติศาสตร์ ม.3 เทอม2

78

883

0

ข้อมูล

𝕁𝕒𝕖𝕙𝕪𝕦𝕟𝕟𝕚𝕖♡︎。🌸

𝕁𝕒𝕖𝕙𝕪𝕦𝕟𝕟𝕚𝕖♡︎。🌸

มัธยมต้น 3

เลคเชอร์นี้มีเนื้อหาที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากผู้สรุปมีจุดประสงค์เพียงอ่านสอบปลายภาคตามหลักสูตรโรงเรียน จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น