เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำต่างๆ + ภาพพจน์

138

818

0

ข้อมูล

Rushstudyth

Rushstudyth

มัธยมต้น All

like = กำลังใจ
🎅🏻💡ig studygram : rushstudyth

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น