เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ประวัติศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลายอ่านได้หมด

18

725

0

ข้อมูล

…

มัธยมปลาย All

-เกริ่น
-เมโสโปเตเมีย
-อินเดีย
-จีน

เป็นสรุปสมัยมอปลายที่จดไว้

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News