เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Public health หลักการสาธารณสุข

34

1174

0

ข้อมูล

เนียสเนียส

เนียสเนียส

เนื้อช่วงแรกเกี่ยวโรคติดต่อต่างๆ โรคในสัตว์จากแบคทีเรีย พยาธิ ไวรัส เชื้อรา prion
เนื้อหาหน้าสี่ที่แบ่งไว้ส่วนของการคำนวณอัตราการเกิดโรคระบาดต่างๆ ซึ่งงงนะ ข้ามๆไป
เนื้อหาสรุปเฉพาะมิดเทอม ส่วนไฟนอลเป็นคำนวณ คำเรียกต่างๆ ในการเก็บบันทึกข้อมูลในทางสาธา หลัการสาธามากขึ้น
คำย่อเยอะเช่น bac. bacteria , กปป. การเปลี่ยนแปลง, ช. เชื้อ

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News