เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Immunology วิทยาภูมิคุ้มกัน

79

896

0

ข้อมูล

เนียสเนียส

เนียสเนียส

วิชาอิมมูน เนื้อหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันAg/Ab cytokines pathway ชนิดของhypersen อื่นๆอีกมากมาย
เนื้อหาสรุปของมิดเทอมและไฟนอล
คำย่อเยอะเช่น Ag.คือantigen, im. คือภูมิคุ้มกัน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News