เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Physiology สรีรวิทยา

96

1214

0

ข้อมูล

เนียสเนียส

เนียสเนียส

วิชาสรีรวิทยา สาขาการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
(ลงซ้ำแอคเคาท์เดิม เนียสไง ที่เข้าไม่ได้)
เนื้อหาสรุปมิดเทอมและไฟนอล
มีใช้คำย่อเยอะ เช่น b. blood เลือด

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News