เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Anatomy II กายวิภาค

102

1878

0

ข้อมูล

เนียสเนียส

เนียสเนียส

วิชามี่2 สาขาการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เนื้อหาสรุปมิดเทอมและไฟนอล
มิดเทอมหน้า1-9เป็นgross
ไฟนอลหน้า10-16เป็นHisto
ใช่คำย่อเยอะ เช่น m. -muscle/กล้ามเนื้อ, R/L -ซ้าย/ขวา,A-atrium,a.-artery
รูปประกอบบางอันแปะไว้เฉยๆเพราะที่เหลือ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News